SamNet.cz

Písecký poskytovatel internetu

s tradicí již od roku 2003

 774 110 300

 
 

 
 

Parametry služeb

tarif  Basic              -  rychlost            5 Mbps  v obou směrech 

tarif  Comfort        -  rychlost  až 100 Mbps  v obou směrech

 

Zákazník, který přenáší menší datové objemy je upřednostněn před zákazníky, kteří v daný den přenesli více dat. Naopak těm, kteří přenáší větší objemy dat, je postupně priorita oproti ostatním snižována. To může mít za následek postupný pokles rychlosti. Tímto způsobem jsou zajištěny pro všechny zákazníky rovné podmínky a zároveň je kvalita dodávané služby udržována na vysoké úrovni.

 

-  přenášená data v obou směrech se sčítají

datový cyklus je denní , data se měří vždy od 6:00 do 24:00 hod.

-  pro stahování velkých souborů doporučujeme využít noční hodiny

tarif  Profi               -  rychlost  až 100 Mbps  v obou směrech

 

  Zákazník s tarifem Profi je upřednostněn před zákazníky s tarifem Comfort i přesto, že v daný den již přenesl větší objem dat. Tento tarif je optimalizován pro menší firmy nebo datově náročnější domácnosti.

garantované linky

rychlost  dle požadavku zákazníka

-  sjednaná rychlost je zaručena a to v obou směrech

-  bez měření objemu přenesených dat

 

 

I takový internet mají naši zákazníci !

Chcete jej také ?

 

Měřeno na www.speedtest.net .

Hosted by ISP Alliance a.s.


Co je QoS a k čemu je dobré ?        ( Quality of Service )

Je potřeba v zásadě rozlišovat mezi dvěma typy připojení k Internetu:

    1) Garantované (vyhrazené)

    2) Agregované

U garantovaných linek má uživatel jen pro sebe vyhrazenu rychlost, kterou si sjednal, a to 24 hodin denně. Bez ohledu na to, zda ji zrovna využívá nebo nikoli. Rychlost připojení je tedy stále stejná (a to v obou směrech) a nijak nekolísá v závislosti na aktivitě jiných uživatelů. U takových linek se neuplatňuje měření přenesených dat . Záleží jen na samotném uživateli, jak s linkou nakládá. Podstatnou nevýhodou je pouze vysoká cena. Z toho důvodu je využívají hlavně větší firmy. Domácnosti jen zřídka.

U agregovaných linek není rychlost sice zaručena, nicméně při dobře nastavených parametrech je možné dosáhnout vysokých rychlostí za velmi příznivou cenu. Tento princip je běžně využíván prakticky u všech typů připojení k Internetu – bezdrátové přípojky, ADSL či VDSL, kabelová televize, 3G.

Průměrný uživatel intenzivně využívá své připojení cca 30 minut denně. Po zbytek dne přípojka zbytečně „leží ladem“. Tohoto faktu se dá dobře využít tím způsobem, že se na drahou garantovanou linku o určité kapacitě připojí přiměřený počet uživatelů.  Počtem připojených uživatelů na linku o nějaké rychlosti je dán takzvaný agregační poměr. Čím menší číslo, tím lépe. U ADSL služeb je například typický agregační poměr 1:50. Předpokládá se, že se uživatelé na takové lince vystřídají. Ti, kteří v daný okamžik přenášejí data současně, se o rychlost rozdělí. Pro takový způsob připojení představují největší hrozbu uživatelé, kteří mají potřebu „stahovat nonstop“. Chovají se tak, jako kdyby měli k dispozici vyhrazenou službu.  Dochází potom k přetěžování linky a k neúměrnému zpomalení rychlosti. Uživatele, kteří chtějí využívat Internet k účelům, ke kterým je primárně určen, to znamená hlavně k rychlému a pohodlnému přístupu k informacím, k elektronické poště, k telefonování apod., je naopak zapotřebí chránit. Proto je žádoucí přijmout takové opatření, které toto zajistí.

Nezbývá tedy než měřit přenesená data každému uživateli zvlášť. Zákazník, který přenáší menší datové objemy je upřednostněn před zákazníky, kteří v daný den přenesli více dat. Naopak těm, kteří přenáší větší objemy dat, je postupně priorita oproti ostatním snižována. Tím je zaručeno, že klient, který již v daný den přenesl větší porci dat, nemůže dále výrazně snižovat rychlost těm ostatním.

Toto opatření proto není možné vnímat jako omezení nebo „rozmar poskytovatele“, nýbrž jako účinnou ochranu těch uživatelů, kteří využívají své připojení přiměřeným a smysluplným způsobem. V síti SamNet.cz uvedená opatření slouží skutečně jen ke stabilizaci kvality služby.

Rozhodně není možné nepoužívat nějaké opatření proti "notorickým stahovačům" u agregované služby vůbec. Toto je typické pro mnohé bezdrátové poskytovatele. Každý poskytovatel má na své síti dostatek uživatelů, kteří se spolehlivě „postarají“ o naprosté znehodnocení kvality služby, pokud neexistují nějaká pravidla. Když daný poskytovatel u agregované služby nějakou formu opatření vůbec nepoužívá a ještě na tom staví svoji reklamu, svědčí to pouze o tom, že je mu kvalita služeb naprosto lhostejná a že ji vůbec nemá pod kontrolou.

Síť SamNet.cz se již od svého vzniku snaží dokázat, že i menší poskytovatel, má-li o své klienty skutečný zájem, může dodávat s využitím bezdrátových technologií službu vysoké kvality, a to za sympatické ceny.


Co dále patří do QoS ?

 

Samozřejmě QoS není jen ochrana umírněných uživatelů před stahovači. Patří sem další záležitosti jako například priorizace některých služeb. Jedná se obecně o řízení kontinuity datových toků tak, aby rychlosti co nejméně kolísaly. Služby, které jsou velmi náchylné na stabilitu datového toku (internetová telefonie) musí být upřednostňovány.


      aktualizováno:  24.5.2018  -  Design by Ing. Martin Samec Všeobecné podmínky        Oprávnění      Vzor smlouvy      Ochrana osobních údajů